Raport de transparenta

Raport de transparenta

Audit statutar desfasurat in anul  2018

CUPRINS:

  1. Prezentare
  2. Descrierea structurii juridice
  3. Descrierea sistemelor de control intern de calitate
  4. Declaratie privind politicile de independenta aplicate la nivel de firma
  5. Declaratie cu privire la politica de formare profesionala continua a auditorilor
  6. Politica de rotatie a partenerilor cheie si a personalului
  7. Lista entitatilor de interes public auditate
  1. Prezentare

In calitate de Cabinet de audit care efectueaza audit statutar al conturilor anuale ale entitatilor de interes public, Cabinet individual de audit si expertiza contabila Daniela Nicolescu publica acest raport anual privind transparenta, in conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2008.
Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al cabinetului nostru, sistemele de control al calitatii si modul in care aplicam dispozitiile Ordonantei privind auditul statutar ce deriva din Directiva a 8-a a Uniunii Europene privind auditul statutar.
Informatiile furnizate in acest raport se refera la data de 31 decembrie 2018.

2.Descrierea structurii juridice

Cabinet individual de audit si expertiza contabila Daniela Nicolescu – str Productuiei 17F Sector 1  CIF 26714984

Activitatea principala, autorizata conform legii, este codificata conform CAEN Rev. 2 – 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal.

Cabinet individual de audit si expertiza contabila Daniela Nicolescu – este supus legislatiei si reglementarilor profesionale din Romania. Este membu al CECCAR SI CAFR.

3.Descrierea sistemelor de control intern de calitate

Cabinetul  are  implementat  un SISTEM INTERN DE MANAGEMENT AL CALITATII conform EN ISO 9001:2008, Sistemul de control al calităţii implementat  este prezentat in Manualul de Control al Calitatii, conceput pe baza principalelor elemente ale Standardului International de Control al Calitatii(ISOQ) 1 si a tuturor standardelor emise de CAFR, IFAC, inclusiv codul de etica IFAC.

Consideram ca procedurile interne de control al calitatii implementate, corespund standardelor de calitate impuse de organismele profesionale din care  facem parte precum si celor impuse de Codul de Etica IFAC, acestea fiind revizuite si actualizate. Cabinetul nostru aplica sistemul intern de control al calitatii stabilit si prezentat in Manualul . Acest sistem include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile de conducere pentru sistemul de control al calitatii din cadrul firmei de audit. Cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora, resursele umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.

Sistemul intern de control al calitatii se refera la analiza de asigurare a calitatii misiunii.

Toate rapoartele legate de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale consolidate ale entitatilor de interes public – sunt supuse unei analize de asigurare a calitatii misiunii inainte de emiterea raportului. Aceasta analiza este efectuata de catre un partener de audit al societatii, sau al unei firme membre CAFR, cu experienta si calificari profesionale suficiente si corespunzatoare.

O analiza de asigurare a calitatii misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit si a situatiilor financiare sau a altor informatii financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, a documentelor de lucru selectate si a altor documente, dupa cum este cazul. Aceasta revizuire include si o discutie cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele semnificative identificate in timpul misiunii de audit sau de revizuire. In cazul in care riscul misiunii este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decat normal, este necesara o revizuire mult mai aprofundata de un partener de audit, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzatoare care se concentreaza asupra riscurilor identificate.

Raportul de audit poate fi emis numai daca cel care a efectuat analiza este multumit de rationamentul si concluziile exprimate de echipa de auditsi de respectarea Standardelor Nationale de Audit, Standardele Internationale de Audit si alte reguli si regulemente relevante.

Ultima data la care reprezentantii departamentului de Monitorizare al Camerei Auditorilor Financiari din Romania au efectuat ultima inspectie si analiza privind asigurarea calitatii a fost august 2014, iar calificativul obtinut cu ocazia acestui control a fost “A”.

 4 .Declaratie privind politicile de independenta aplicate la nivel de firma

Cabinet individual de audit si expertiza contabila Daniela Nicolescu  si toţi profesionistii angajati in misiunile de audit trebuie sa respecte Politicile de Etica si Independenta conforme cu Codul de Etica IFAC.

Cabinet individual de audit si expertiza contabila Daniela Nicolescu  comunica  colaboratorilor politicile si procedurile de etica si independenta la cu ocazia inceperii fiecarei misiuni de audit.

Cabinet individual de audit si expertiza contabila Daniela Nicolescu  deţine o evidenta a tuturor clienţilor sai, lista pe care o face cunoscuta tuturor colaboratorilor si o actualizează periodic .

Fiecare partener si angajat trebuie sa completeze un Chestionar de Respectare a Independentei. Independenta fata de client este analizata inainte de acceptarea clientului.

Confirma ca politicile firmei de audit privind independenta sunt respectate cu strictete in permanenta si sunt verificate intern in mod continuu.

5.Declaratie cu privire la politica de formare profesionala continua a auditorilor

Formarea si perfecţionarea profesionala a auditorilor parteneri  se realizeaza prin intermediul cursurilor de instruire obligatorii organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum si altor cursuri suplimentare organizate de alte organisme precum CECCAR.

6.Politica de rotatie a partenerilor cheie si a personalului

 Societatea detine politici si proceduri privind  rotatia partenerilor cheie de audit si a personalului implicat in misiunile de audit statutar.  Partenerii cheie se schimba la fiecare 7 ani pentru acelasi client.

  8.Lista entitatilor de interes public auditate : Hidrotarnita SA – ani auditati 2015, 2016 si 2017