ANALIZA FINANCIARA

Un rol important in dezvoltarea IMM-urilor il are analiza financiara. Analiza financiara presupune analiza cash flow-ului, a planului  Dumneavoastra de afaceri si a bilantului prescurtat. De asemenea, consultanta financiara cuprinde elaborarea de tablouri de finantare ,bugete de cheltuieli si venituri, planuri de trezorerie, modificarile fluxurilor de trezorerie.

Va prezentam principalele instrumente ale analizei financiare:

 • Bilantul  financiar contabil;
 • Bilantul patrimonial;
 • Bilantul functional;
 • Bilantul lichidativ;
 • Contul de profit si pierdere;
 • Soldurile intermediare de gestiune;
 • Tabloul fluxurilor de finantare.
 • Modificarile capitalului propriu

Va prezentam indicatori folositi in elaborarea analizei financiare:

 • Indicatorii de rentabilitate
 • Indicatorii de risc financiar
 • Lichiditatea
 • Solvabilitatea
 • Gradul de indatorare
 • Viteza de rotatie a activelor circulante
 • Indicatorii de performanta ai contului de profit si pierdere

Principalele elemente de analiza financiara sunt urmatoarele:

 • Analiza structurilor financiar- contabile;
 • Analiza fluxurilor de trezorerie, cash-flow-ului
 • Analiza datoriilor ,precum si a creantelor
 • Analiza capitalurilor , a imobilizãrilor corporale, necorporale, financiare;
 • Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si estimari ale acestuia;
 • Determinarea indicatorilor  principali de analiza financiara pe baza de rate, inflatie, indici si procente;

Dosarul prețurilor de transfer

Este documentul prin care fiecare contribuabil care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate trebuie să justifice cuantumul prețurilor tranzacțiilor respective și să demonstreze respectarea ”prețului pieței”.  Prin definiție, prețurile de transfer sunt prețurile la care se derulează tranzacțiile între companiile care sunt părți ale aceluiași grup. Conform legii, tranzacția între părțile afiliate trebuie să fie încheiată la preț de piață, altfel spus la prețul la care ar fi fost încheiată o tranzacție similară între părți independente, în condiții economice comparabile. Dacă prețul tranzacției între afiliați nu este în ”intervalul de piață”, se consideră că profiturile obținute de părți în urma tranzacției nu sunt corect reflectate, afectând astfel impozitele și taxele plătite.